г. Новосибирск

sro54pss@mail.ru

+7 (383) 299-36-42 г. Новосибирск

Решения Совета Ассоциации

Протоколы заседаний Совета Ассоциации в 2019г.:

Заседание Совета протокол 01 от 10.01.2019.doc опубликовано 11.01.2019 в 16:26

Заседание Совета протокол 02 от 14.01.2019.doc опубликовано 16.01.2019 в 17:29

Заседание Совета протокол 03 от 16.01.2019.doc опубликовано 18.01.2019 в 16:38

Заседание Совета протокол 04 от 18.01.2019.doc опубликовано 21.01.2019 в 15:16

Заседание Совета протокол 05 от 23.01.2019.doc опубликовано 25.01.2019 в 16:10

Заседание Совета протокол 06 от 25.01.2019.doc опубликовано 25.01.2019 в 17:56

Заседание Совета протокол 07 от 28.01.2019.doc опубликовано 30.01.2019 в 12:32

Заседание Совета протокол 08 от 30.01.2019.doc опубликовано 31.01.2019 в 17:35

Заседание Совета протокол 09 от 31.01.2019.doc опубликовано 01.02.2019 в 16:10

Заседание Совета протокол 10 от 04.02.2019.doc опубликовано 07.02.2019 в 11:21

Заседание Совета протокол 11 от 07.02.2019.doc опубликовано 11.02.2019 в 10:33

Заседание Совета протокол 12 от 11.02.2019.doc опубликовано 14.02.2019 в 17:54

Заседание Совета протокол 13 от 14.02.2019.doc опубликовано 18.02.2019 в 09:59

Заседание Совета протокол 14 от 19.02.2019.doc опубликовано 22.02.2019 в 17:01

Заседание Совета протокол 15 от 25.02.2019.doc опубликовано 28.02.2019 в 17:53

Заседание Совета протокол 16 от 28.02.2019.doc опубликовано 01.03.2019 в 09:50

Заседание Совета протокол 17 от 01.03.2019.doc опубликовано 05.03.2019 в 09:41

Заседание Совета протокол 18 от 04.03.2019.doc опубликовано 07.03.2019 в 11:25

Заседание Совета протокол 19 от 11.03.2019.doc опубликовано 13.03.2019 в 16:30

Заседание Совета протокол 20 от 13.03.2019.doc опубликовано 13.03.2019 в 16:35

Заседание Совета протокол 21 от 14.03.2019.doc опубликовано 18.03.2019 в 11:02

Заседание Совета протокол 22 от 15.03.2019.doc опубликовано 18.03.2019 в 11:15

Заседание Совета протокол 23 от 20.03.2019.doc опубликовано 22.03.2019 в 16:57

Заседание Совета протокол 24 от 25.03.2019.doc опубликовано 28.03.2019 в 15:22

Заседание Совета протокол 25 от 29.03.2019.doc опубликовано 01.04.2019 в 18:00

Заседание Совета протокол 26 от 01.04.2019.doc опубликовано 03.04.2019 в 17:28

Заседание Совета протокол 27 от 04.04.2019.doc опубликовано 05.04.2019 в 16:01

Заседание Совета протокол 28 от 05.04.2019.doc опубликовано 05.04.2019 в 16:15

Заседание Совета протокол 29 от 09.04.2019.doc опубликовано 11.04.2019 в 17:54

Заседание Совета протокол 30 от 11.04.2019.doc опубликовано 12.04.2019 в 16:28

Заседание Совета протокол 31 от 15.04.2019.doc опубликовано 18.04.2019 в 18:00

Заседание Совета протокол 32 от 19.04.2019.doc опубликовано 22.04.2019 в 14:20

Заседание Совета протокол 33 от 25.04.2019.doc опубликовано 26.04.2019 в 17:08

Заседание Совета протокол 34 от 29.04.2019.doc опубликовано 30.04.2019 в 15:23

Заседание Совета протокол 35 от 07.05.2019.doc опубликовано 08.05.2019 в 16:22

Заседание Совета протокол 36 от 13.05.2019.doc опубликовано 16.05.2019 в 17:56

Заседание Совета протокол 37 от 20.05.2019.doc опубликовано 23.05.2019 в 10:30

Заседание Совета протокол 38 от 23.05.2019.doc опубликовано 27.05.2019 в 11:02

Заседание Совета протокол 39 от 27.05.2019.doc опубликовано 29.05.2019 в 18:03

Заседание Совета протокол 40 от 30.05.2019.doc опубликовано 31.05.2019 в 17:22

Заседание Совета протокол 41 от 03.06.2019.doc опубликовано 06.06.2019 в 18:17

Заседание Совета протокол 42 от 07.06.2019.doc опубликовано 11.06.2019 в 14:25

Заседание Совета протокол 43 от 17.06.2019.doc опубликовано 19.06.2019 в 17:59

Заседание Совета протокол 44 от 21.06.2019.doc опубликовано 24.06.2019 в 18:19

Заседание Совета протокол 45 от 28.06.2019.doc опубликовано 28.06.2019 в 16:32

Заседание Совета протокол 46 от 03.07.2019.doc опубликовано 05.07.2019 в 17:11

Заседание Совета протокол 47 от 05.07.2019.doc опубликовано 05.07.2019 в 17:23

Заседание Совета протокол 48 от 15.07.2019.doc опубликовано 18.07.2019 в 18:04

Заседание Совета протокол 49 от 17.07.2019.doc опубликовано 18.07.2019 в 18:21

Заседание Совета протокол 50 от 22.07.2019.doc опубликовано 25.07.2019 в 18:05

Заседание Совета протокол 51 от 01.08.2019.doc  опубликовано 05.08.2019 в 09:20

Заседание Совета протокол 52 от 07.08.2019.doc опубликовано 09.08.2019 в 09:34

Заседание Совета протокол 53 от 14.08.2019.doc опубликовано 16.08.2019 в 10:27

Заседание Совета протокол 54 от 20.08.2019.doc опубликовано 22.08.2019 в 17:25

Заседание Совета протокол 55 от 30.08.2019.doc опубликовано 02.09.2019 в 11:14

Заседание Совета протокол 56 от 05.09.2019.doc опубликовано 06.09.2019 в 16:23

Заседание Совета протокол 57 от 16.09.2019.doc опубликовано 18.09.2019 в 17:58

Заседание Совета протокол 58 от 24.09.2019.doc опубликовано 26.09.2019 в 14:36

Заседание Совета протокол 59 от 30.09.2019.doc опубликовано 01.10.2019 в 11:28

Заседание Совета протокол 60 от 02.10.2019.doc опубликовано 04.10.2019 в 15:12

Заседание Совета протокол 61 от 08.10.2019.doc опубликовано 10.10.2019 в 17:58

Заседание Совета протокол 62 от 16.10.2019.doc опубликовано 18.10.2019 в 16:22

Заседание Совета протокол 63 от 21.10.2019.doc опубликовано 23.10.2019 в 17:21

Заседание Совета протокол 64 от 22.10.2019.doc опубликовано 23.10.2019 в 17:36

Заседание Совета протокол 65 от 01.11.2019.doc опубликовано 05.11.2019 в 11:21

Заседание Совета протокол 66 от 05.11.2019.doc опубликовано 05.11.2019 в 17:54

Заседание Совета протокол 67 от 12.11.2019.doc опубликовано 15.11.2019 в 16:10

Заседание Совета протокол 68 от 20.11.2019.doc опубликовано 22.11.2019 в 15:23

Заседание Совета протокол 69 от 25.11.2019.doc опубликовано 27.11.2019 в 10:22

Заседание Совета протокол 70 от 27.11.2019.doc опубликовано 27.11.2019 в 17:51

Заседание Совета протокол 71 от 29.11.2019.doc опубликовано 29.11.2019 в 17:15

Заседание Совета протокол 72 от 03.12.2019.doc опубликовано 06.12.2019 в 16:54

 

 

 

Протоколы заседаний Совета Ассоциации в 2018г.: 

Заседание Совета протокол 01 от 10.01.2018.doc опубликовано 12.01.2018 в 17:06

Заседание Совета протокол 02 от 12.01.2018.doc опубликовано 12.01.2018 в 17:15

Заседание Совета протокол 03 от 16.01.2018.doc опубликовано 19.01.2018 в 09:54

Заседание Совета протокол 04 от 18.01.2018.doc опубликовано 19.01.2018 в 17:02

Заседание Совета протокол 05 от 22.01.2018.doc опубликовано 25.01.2018 в 12:42

Заседание Совета протокол 06 от 30.01.2018.doc опубликовано 02.02.2018 в 15:13

Заседание Совета протокол 07 от 02.02.2018.doc опубликовано 05.02.2018 в 10:31

Заседание Совета протокол 08 от 05.02.2018.doc опубликовано 08.02.2018 в 14:31

Заседание Совета протокол 09 от 09.02.2018.doc опубликовано 12.02.2018 в 10:23

Заседание Совета протокол 10 от 12.02.2018.doc опубликовано 15.02.2018 в 18:15

Заседание Совета протокол 11 от 19.02.2018.doc опубликовано 22.02.2018 в 10:17

Заседание Совета протокол 12 от 26.02.2018.doc опубликовано 28.02.2018 в 17:51

Заседание Совета протокол 13 от 01.03.2018.doc опубликовано 05.03.2018 в 09:31

Заседание Совета протокол 14 от 05.03.2018.doc опубликовано 07.03.2018 в 17:02

Заседание Совета протокол 15 от 12.03.2018.doc опубликовано 19.03.2018 в 17:57

Заседание Совета протокол 16 от 15.03.2018.doc опубликовано 19.03.2018 в 18:02

Заседание Совета протокол 17 от 19.03.2018.doc опубликовано 21.03.2018 в 16:37

Заседание Совета протокол 18 от 21.03.2018.doc опубликовано 23.03.2018 в 16:56

Заседание Совета протокол 19 от 26.03.2018.doc опубликовано 29.03.2018 в 15:21

Заседание Совета протокол 20 от 29.03.2018.doc опубликовано 30.03.2018 в 18:32

Заседание Совета протокол 21 от 30.03.2018.doc опубликовано 30.03.2018 в 18:37

Заседание Совета протокол 22 от 02.04.2018.doc опубликовано 05.04.2018 в 17:46

Заседание Совета протокол 23 от 05.04.2018.doc опубликовано 06.04.2018 в 18:55

Заседание Совета протокол 24 от 10.04.2018.doc опубликовано 13.04.2018 в 17:32

Заседание Совета протокол 25 от 13.04.2018.doc  опубликовано 16.04.2018 в 09:32

Заседание Совета протокол 26 от 16.04.2018.doc опубликовано 19.04.2018 в 10:15

Заседание Совета протокол 27 от 20.04.2018.doc опубликовано 23.04.2018 в 12:51

Заседание Совета протокол 28 от 23.04.2018.doc опубликовано 25.04.2018 в 10:41

Заседание Совета протокол 29 от 27.04.2018.doc опубликовано 28.04.2018 в 16:22

Заседание Совета протокол 30 от 03.05.2018.doc опубликовано 04.05.2018 в 15:35

Заседание Совета протокол 31 от 07.05.2018.doc опубликовано 08.05.2018 в 17:54

Заседание Совета протокол 32 от 08.05.2018.doc опубликовано 10.05.2018 в 17:37

Заседание Совета протокол 33 от 10.05.2018.doc опубликовано 11.05.2018 в 20:11

Заседание Совета протокол 34 от 14.05.2018.doc опубликовано 17.05.2018 в 17:31

Заседание Совета протокол 35 от 18.05.2018.doc опубликовано 18.05.2018 в 18:01

Заседание Совета протокол 36 от 21.05.2018.doc опубликовано 24.05.2018 в 16:32

Заседание Совета протокол 37 от 24.05.2018.doc опубликовано 25.05.2018 в 18:52

Заседание Совета протокол 38 от 29.05.2018.doc опубликовано 31.05.2018 в 16:27

Заседание Совета протокол 39 от 01.06.2018.doc опубликовано 04.06.2018 в 09:35

Заседание Совета протокол 40 от 04.06.2018.doc опубликовано 07.06.2018 в 10:25

Заседание Совета протокол 41 от 15.06.2018.doc опубликовано 18.06.2018 в 09:12

Заседание Совета протокол 42 от 20.06.2018.doc опубликовано 22.06.2018 в 10:37

Заседание Совета протокол 43 от 27.06.2018.doc опубликовано 29.06.2018 в 16:31

Заседание Совета протокол 44 от 29.06.2018.doc опубликовано 29.06.2018 в 16:55

Заседание Совета протокол 45 от 02.07.2018.doc опубликовано 05.07.2018 в 10:35

Заседание Совета протокол 46 от 09.07.2018.doc опубликовано 11.07.2018 в 16:35

Заседание Совета протокол 47 от 11.07.2018.doc опубликовано 13.07.2018 в 13:28

Заседание Совета протокол 48 от 13.07.2018.doc опубликовано 13.07.2018 в 11:21

Заседание Совета протокол 49 от 17.07.2018 .doc опубликовано 19.07.2018 в 15:01

Заседание Совета протокол 50 от 23.07.2018.doc опубликовано 26.07.2018 в 16:22

Заседание Совета протокол 51 от 30.07.2018.doc опубликовано 02.08.2018 в 10:21

Заседание Совета протокол 52 от 02.08.2018.doc опубликовано 04.08.2018 в 15:24

Заседание Совета протокол 53 от 06.08.2018.doc опубликовано 09.08.2018 в 10:36

Заседание Совета протокол 54 от 14.08.2018.doc опубликовано 17.08.2018 в 14:17

Заседание Совета протокол 55 от 21.08.2018.doc  опубликовано 24.08.2018 в 10:29

Заседание Совета протокол 56 от 24.08.2018.doc опубликовано 27.08.2018 в 12:10

Заседание Совета протокол 57 от 27.08.2018.doc опубликовано 30.08.2018 в 16:13

Заседание Совета протокол 58 от 03.09.2018.doc опубликовано 06.09.2018 в 11:28

Заседание Совета протокол 59 от 07.09.2018.doc опубликовано 10.09.2018 в 10:14

Заседание Совета протокол 60 от 11.09.2018.doc опубликовано 14.09.2018 в 16:11

Заседание Совета протокол 61 от 12.09.2018.doc опубликовано 14.09.2018 в 16:13

Заседание Совета протокол 62 от 18.09.2018.doc опубликовано 19.09.2018 в 14:03

Заседание Совета протокол 63 от 19.09.2018.doc опубликовано 21.09.2018 в 17:16

Заседание Совета протокол 64 от 24.09.2018.doc опубликовано 27.09.2018 в 17:22

Заседание Совета протокол 65 от 28.09.2018.doc опубликовано 01.10.2018 в 10:17

Заседание Совета протокол 66 от 02.10.2018.doc опубликовано 05.10.2018 в 09:22

Заседание Совета протокол 67 от 08.10.2018.doc опубликовано 10.10.2018 в 09:35

Заседание Совета протокол 68 от 09.10.2018.doc опубликовано 11.10.2018 в 09:47

Заседание Совета протокол 69 от 12.10.2018.doc опубликовано 15.10.2018 в 10:01

Заседание Совета протокол 70 от 15.10.2018.doc опубликовано 18.10.2018 в 09:45

Заседание Совета протокол 71 от 16.10.2018.doc опубликовано 18.10.2018 в 09:47

Заседание Совета протокол 72 от 23.10.2018.doc опубликовано 26.10.2018 в 09:22

Заседание Совета протокол 73 от 31.10.2018.doc опубликовано 02.11.2018 в 10:36

Заседание Совета протокол 74 от 06.11.2018.doc опубликовано 08.11.2018 в 13:20

Заседание Совета протокол 75 от 07.11.2018.doc опубликовано 09.11.2018 в 16:11

Заседание Совета протокол 76 от 12.11.2018.doc опубликовано 15.11.2018 в 15:02

Заседание Совета протокол 77 от 19.11.2018.doc опубликовано 19.11.2018 в 17:55

Заседание Совета протокол 78 от 20.11.2018.doc опубликовано 23.11.2018 в 16:32

Заседание Совета протокол 79 от 27.11.2018.doc опубликовано 29.11.2018 в 16:26

Заседание Совета протокол 80 от 28.11.2018.doc опубликовано 30.11.2018 в 17:01

Заседание Совета протокол 81 от 03.12.2018.doc опубликовано 06.12.2018 в 12:22

Заседание Совета протокол 82 от 10.12.2018.doc опубликовано 12.12.2018 в 17:12

Заседание Совета протокол 83 от 11.12.2018.doc опубликовано 12.12.2018 в 17:39

Заседание Совета протокол 84 от 13.12.2018.doc опубликовано 15.12.2018 в 17:15

Заседание Совета протокол 85 от 14.10.2018.doc опубликовано 15.12.2018 в 17:38

Заседание Совета протокол 86 от 17.12.2018.doc опубликовано 19.12.2018 в 16:22

Заседание Совета протокол 87 от 21.12.2018.doc опубликовано 21.12.2018 в 17:44

Заседание Совета протокол 88 от 25.12.2018.doc опубликовано 27.12.2018 в 16:10

Заседание Совета протокол 89 от 27.12.2018.doc опубликовано 29.12.2018 в 13:41

Заседание Совета протокол 90 от 28.12.2018.doc опубликовано 29.12.2018 в 13:42

Заседание Совета протокол 91 от 29.12.2018.doc опубликовано 29.12.2018 в 14:25

 

Протоколы заседаний Совета Ассоциации в 2017г.: 

Протокол №1 заседания Совета.pdf опубликовано 23.01.2017 в 10:30

Протокол №2 заседания Совета.pdf опубликовано 03.02.2017 в 16:22

Протокол №3 заседания Совета.pdf опубликовано 17.02.2017 в 15:25

Протокол №4 заседания Совета.pdf опубликовано 03.03.2017 в 14:55

Заседание Совета протокол 5 от 15.06.2017.doc опубликовано 19.06.2017 в 18:01

Заседание Совета протокол 6 от 22.06.2017.doc опубликовано 23.06.2017 в 17:49

Заседание Совета протокол 7 от 23.06.2017.doc опубликовано 26.06.2017 в 18:02

Заседание Совета протокол 8-1 от 24.06.2017.doc опубликовано 26.06.2017 в 18:05

Заседание Совета протокол 9-1 от 27.06.2017.doc опубликовано 28.06.2017 в 19:27

Заседание Совета протокол 10 от 28.06.17.doc опубликовано 29.06.2017 в 18:09

Заседание Совета протокол 10-1 утв положений.doc опубликовано 29.06.2017 в 18:15

Заседание Совета протокол 11 от 29.06.2017.doc опубликовано 30.06.2017 в 19:01

Заседание Совета протокол 12 от 30.06.2017.doc опубликовано 30.06.2017 в 19:45

Заседание Совета протокол 12-1.doc опубликовано 30.06.2017 в 19:56

Заседание Совета протокол 12-2.doc опубликовано 30.06.2017 в 19:59

Заседание Совета протокол 13 от 04.07.2017.doc опубликовано 07.07.2017 в 11:35

Заседание Совета протокол 14 от 12.07.2017.doc опубликовано 14.07.2017 в 17:37

Заседание Совета протокол 15 от 13.07.2017.doc опубликовано 14.07.2017 в 19:48

Заседание Совета протокол 16 от 19.07.2017.doc опубликовано 20.07.2017 в 18:08

Заседание Совета протокол 17 от 21.07.2017.doc опубликовано 21.07.2017 в 19:49

Заседание Совета протокол 18 от 01.08.2017.doc опубликовано 03.08.2017 в 18:17

Заседание Совета протокол 19 от 09.08.2017.doc опубликовано 10.08.2017 в 17:52

Заседание Совета протокол 20 от 11.08.2017.doc опубликовано 11.08.2017 в 19:01

Заседание Совета протокол 21 от 15.08.2017.doc опубликовано 17.08.2017 в 10:05

Заседание Совета протокол 22 от 17.08.2017.doc опубликовано 18.08.2017 в 18:34

Заседание Совета протокол 22-1 от 17.08.2017.doc опубликовано 18.08.2017 в 18:38

Заседание Совета протокол 23 от 21.08.2017.doc опубликовано 22.08.2017 в 17:35

Заседание Совета протокол 24 от 22.08.2017.doc опубликовано 23.08.2017 в 18:16

Заседание Совета протокол 25 от 23.08.2017.doc опубликовано 25.08.2017 в 20:01

Заседание Совета протокол 26 от 25.08.2017.doc опубликовано 25.08.2017 в 20:03

Заседание Совета протокол 27 от 28.08.2017.doc опубликовано 29.08.2017 в 15:22

Заседание Совета протокол 27-1 от 28.08.2017.doc опубликовано 29.08.2017 в 15:38

Заседание Совета протокол 28 от 30.08.2017.doc опубликовано 31.08.2017 в 11:35

Заседание Совета протокол 29 от 01.09.2017.doc опубликовано 01.09.2017 в 19:01

Заседание Совета протокол 30 от 04.09.2017.doc опубликовано 06.09.2017 в 11:39

Заседание Совета протокол 31 от 08.09.2017.doc опубликовано 11.09.2017 в 09:41

Заседание Совета протокол 32 от 11.09.2017.doc опубликовано 12.09.2017 в 09:53

Заседание Совета протокол 33 от 14.09.2017.doc опубликовано 15.09.2017 в 14:32

Заседание Совета протокол 34 от 20.09.2017.doc опубликовано 22.09.2017 в 12:41

Заседание Совета протокол 35 от 25.09.2017.doc опубликовано 26.09.2017 в 14:35

Заседание Совета протокол 36 от 27.09.2017.doc опубликовано 28.09.2017 в 17:04

Заседание Совета протокол 37 от 29.09.2017.doc опубликовано 29.09.2017 в 18:37

Заседание Совета протокол 38 от 02.10.2017.doc опубликовано 04.10.2017 в 15:41

Заседание Совета протокол 39 от 06.10.2017.doc опубликовано 09.10.2017 в 10:48

Заседание Совета протокол 40 от 10.10.2017.doc опубликовано 11.10.2017 в 16:58

Заседание Совета протокол 40-1 от 10.10.2017.doc опубликовано 11.10.2017 в 17:00

Заседание Совета протокол 41 от 12.10.2017.doc опубликовано 13.10.2017 в 14:32

Заседание Совета протокол 42 от 17.10.2017.doc опубликовано 20.10.2017 в 11:37

Заседание Совета протокол 43 от 24.10.2017.doc опубликовано 27.10.2017 в 17:54

Заседание Совета протокол 44 от 27.10.2017.doc опубликовано 30.10.2017 в 18:04

Заседание Совета протокол 45 от 31.10.2017.doc опубликовано 02.11.2017 в 12:47

Заседание Совета протокол 46 от 02.11.2017.doc опубликовано 04.11.2017 в 10:07

Заседание Совета протокол 47 от 03.11.2017.doc опубликовано 04.11.2017 в 11:22

Заседание Совета протокол 48 от 09.11.2017.doc опубликовано 13.11.2017 в 09:37

Заседание Совета протокол 49 от 15.11.2017.doc опубликовано 18.11.2017 в 12:46

Заседание Совета протокол 50 от 20.11.2017.doc опубликовано 23.11.2017 в 17:54

Заседание Совета протокол 51 от 22.11.2017.doc опубликовано 23.11.2017 в 18:21

Заседание Совета протокол 52 от 27.11.2017.doc опубликовано 30.11.2017 в 12:43

Заседание Совета протокол 53 от 30.11.2017.doc опубликовано 01.12.2017 в 17:55

Заседание Совета протокол 54 от 04.12.2017.doc опубликовано 07.12.2017 в 18:01

Заседание Совета протокол 55 от 11.12.2017.doc опубликовано 14.12.2017 в 17:54

Заседание Совета протокол 56 от 14.12.2017.doc опубликовано 19.12.2017 в 11:02

Заседание Совета протокол 57 от 20.12.2017.doc опубликовано 22.12.2017 в 17:32

Заседание Совета протокол 58 от 25.12.2017.doc опубликовано 28.12.2017 в 17:57

Заседание Совета протокол 59 от 28.12.2017.doc опубликовано 29.12.2017 в 18:20

Заседание Совета протокол 60 от 29.12.2017.doc опубликовано 29.12.2017 в 18:22

^ Наверх